(1)
González Tirado, C. Editorial. Intervención 2019, 2, 2-4.