González Mello, R. (2013) «El poder del coleccionismo de arte: Alvar Carrillo Gil», Intervención, 0(3), pp. 86-88. doi: 10.30763/Intervencion.2011.3.43.